Kepemimpinannya Adalah Penaklukan, Hijrahnya Adalah Kemenangan, Keteladanannya Adalah Rahmat, Download Gratis Film Umar Bin Khattab 30 Episode di sini http://omar.collectionfree.com

Pidato Umar Bin Khattab di Awal Baiat Sebagai Khalifah

0 comments

Di awal Episode 23 film Umar Bin Khattab di buka dengan adegan Umar bin Khattab berpidato di depan kaum Muslimin sekaligus di Baitnya Umar Bin Khattab sebagai Khalifah menggantikan Abu Bakar as Sidiq. Berikut ini CUplikan Pidato Umar Bin Khattab di awal Pengangkatannya sebagai Khalifah Menggantikan Abu Bakar.

Umar Bin Khattab maju ke depan dengan wajah sedih penuh dengan tanggung jawab dan Beban lalu beliau berkata :

"Allah tidak melihatku pantas...
Untuk menduduki tempatnya Abu Bakar."

setelah mengucapkan 2 kalimat tersebut lalu umar duduk di atas mimbar, kaum muslimin merasa gelisah takut jika umar bin khattab mengundurkan diri sebagai khalifah. tapi beberapa menit kemudian Umar bin Khattab berdiri lagi melanjutkan Pidatonya :

"Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT.
Shalawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW.
Dan semoga Allah merahmati Abu Bakar As-Shiddiq.
Ia telah melaksanakan amanah yang diembannya.
Selalu membimbing umat.
Ia telah meninggalkan umat tanpa ada yang menggunjingnya.
Kita setelahnya, mengemban tugas yang berat.
Kita tidak mendapatkan kebaikan dari hasil ijtihad kita saat ini...
...kecuali telah ada pada masa sebelum kita.
Bagaimanakah kemudian kita bergabung dengannya kelak?
Kepunyaan Allah-lah semua yang telah diambil.
Dan kepunyaan Allah-lah semua yang telah diberikan.
Wahai para manusia...
...aku hanyalah seseorang dari golongan kalian.
Jika aku tidak sungkan untuk menolak perintah Khalifah Rasul...
...aku tidak akan mau mengurusi urusan kalian."

Di tengah-tengah pidatonya tersebut umar bin khattab mengambil jeda lalu berdoa kepada ALLAH SWT.


"Ya Allah, aku adalah orang yang kaku, maka lunakkanlah.
Ya Allah, aku adalah orang yang lemah, maka kuatkanlah."

Setelah berdoa kepada ALLAH lalu Umar bin Khattab melanjutkan pidatonya :


"Allah telah memberi ujian kalian semua denganku.
Allah telah memberi ujian kalian semua denganku.
Begitu juga sebaliknya.
Allah telah memperpanjang umurku.
Aku mendengar bahwa orang-orang telah membenci sifat kerasku...
...dan aku takut akan kekakuanku.
Mereka mengatakan...
...Umar telah bersikap keras kepada kita...
...ketika Rasulullah masih hidup bersama kita.
Begitu juga Umar telah bersikap keras kepada kita...
...ketika Abu Bakar menjadi pemimpin.
Lalu bagaimana jika kepemimpinan itu berada di tangannya?
Siapa yang mengatakan seperti itu adalah benar.
Akan tetapi aku selalu mengikuti apa yang Rasulullah berikan.
Aku adalah pelayan dan pengawalnya.
Rasulullah terkenal mempunyai sifat yang lembut dan pemurah.
Seperti yang Allah SWT sabdakan, "Amat belas kasihan lagi...
...penyayang terhadap orang mukmin."
Aku di antara pedang yang terikat...
...sampai terlepas, atau bahkan dibiarkan begitu saja.
Kemudian setelah itu Abu Bakar yang memimpin umat Muslim...
...yang tidak pernah diingkari segala perintah dan ajakannya...
...serta kelembutan dan kemuliannya.
Aku adalah pelannya dan pembantunya.
Sifat kerasku selali diikuti dengan kelembutan sifatnya.
Aku diantara pedang yang terikat...
...Sampai terlepas, atau bahkan dibiarkan begitu saja.
Kemudian sekarang aku yang memimpin kalian.
Ketahuilah bahwa sikap kerasku itu telah bertambah.
Namun itu hanya bagi orang-orang yang zalim dan ingkar.
Adapun bagi orang-orang yang selalu patuh dengan ajaran agamanya...
...maka aku akan bersikap lebih lunak daripada yang lainnya.
Aku tidak mengharapkan seseorang mendzolimi orang lain...
...atau bermusuhan dengan yang lain.
Sampai aku menghentikannya...
...dan kembali kepada kebenaran.
Dengan sifat kerasku tersebut...
..aku letakkan kakiku di atas muka Bumi ini...
..wahai orang-orang yang pemaaf, dan orang-orang yang pemurah.
Dan kalian semua, ada kesepakatan denganku...
...maka dengarkanlah.
Kewajibanku adalah aku tidak akan memilih orang-orang di antara kalian...
...atau apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian.
Kecuali adanya pertimbangan yang tepat.
Dan aku berkewajiban menambah pendapatan kalian atau rezeki kalian.
Jika Allah berkehendak, maka aku naikkan upah kalian.
Kewajibanku kepada kalian adalah tidak menyesatkan kalian pada bencana.
Jika kalian hilang dalam suatu perintah dan perjalanan...
...mka aku akan mencarinya.
Mengenai harta Allah, aku memposisikan diriku di sini seperti anak yatim.
Jika aku diberi kekayaan, maka aku akan jadi orang yang pemurah.
Jika aku miskin, aku akan memakan makanan yang baik dan halal.
Bertaqwalah kalian semua, wahai hamba Allah.
Bantulah aku dengan urusan yang ada pada kalian semua...
..dengan menjalankannya dengan baik.
Dan semoga diteguhkan kepadaku untuk selalu memerintahkan kebaikan...
..dan mencegah terjadi kemungkaran...
..dan selalu menasihatkan kebaikan ketika aku memerintah nanti.
Wahai manusia, dengarkanlah.
Berdirilah, Mutsanna.
Ini adalah sudara kalian...
..Mutsanna bin Harits As-Saybani.
Aku telah mengetahui ujian yang diterimanya di Irak.
Orang-orang muslim di sana hanya sedikit dan lemah.
Mereka takut akan orang Persia yang ingin merebut kembali tanah kelahirannya Irak.
Sebelum Abu Bakar meninggal...
...beliau berpesan kepadaku agar tidak melupakan dan terlambat...
...untuk mengembalikan pasukan kepada MUtsanna.
Demi Allah, ini adalah Jihad, dan pengorbanan."

Berikut Cuplikan Adegan di film umar bin khattab episode 23. jika Anda ingin menonton film umar bin khattab dapat di download di link bawah ini Gratis
Share this article :
 
TEMPLATE ASWAJA| Umar Bin Khattab - All Rights Reserved